Nawigacja

Grzegorz Puzdrowski

Rozkład materiału z plastyki dla gimnazjum

Rozkład materiału plastyki w gimnazjum z planem wynikowym (32 godziny dydaktyczne)

 1.  

Lekcja organizacyjna. Kryteria oceniania. Higiena twórczości. Widzieć i patrzeć –interpretacja rzeczywistości w dziełach sztuki – wprowadzenie do nauki plastyki w gimnazjum.

 

Test diagnozujący umiejętności i wiadomości uczniów po szkole podstawowej.

 1.  

Omówienie testu diagnozującego.  W świecie kontrastów i podobieństw. Powtórzenie i przypomnienie pojęć języka plastyki dotyczących barwy, plamy, faktury, kompozycji światłocienia i perspektywy w dziełach plastycznych.

 1.  

Sztuka starożytnej Grecji. Między sztuką a filozofią życia. Harmonia architektury.

 

 1.  

Ideał piękna w rzeźbie greckiej. Ceramika i malarstwo.

 

 1.  

Sztuka starożytnego Rzymu – obraz rozwoju imperium. Funkcje budowli.

Monumentalizm i realizm w rzeźbie. Cechy malarstwa pompejańskiego

 

 1.  

O różnorodności otaczających nas dzieł sztuki. Czynniki wpływające na przemiany formy dzieł.

Co by było, gdyby malarz rzeźbił farbami, rzeźbiarz malował gliną, a architekt rysował w przestrzeni?

 

 1.  

O sztuce romańskiej. Obronny charakter architektury.

 


 

 1.  

O sztuce średniowiecznej – jak religia ograniczała i wyzwalała pomysłowość twórców. Przegląd zdobyczy sztuki romańskiej i gotyckiej.

 

 1.  

Wpływ humanistycznego widzenia świata na twórczość artystów renesansu.

Harmonia i symetria w architekturze i rzeźbie.

 

 1.  

O znaczeniu koloru w malarstwie. Tematy, kolorystyka i perspektywa w wybranych dziełach malarstwa renesansowego.

Ośrodki malarstwa renesansowego. Renesans w Polsce.

 

 1.  

Manieryzm. Barokowa architektura i rzeźba. Ruch, dynamika, przepych w sztuce.

Powtórzenie wiadomości o kompozycji dynamicznej.

 

 1.  

Malarstwo barokowe. Porównanie twórczości Caravaggia, Velázqueza, Rubensa i Rembrandta.

 

 1.  

Cechy sztuki klasycystycznej. Odzwierciedlenie idei oświeceniowych w różnych dziedzinach sztuk plastycznych w epoce klasycyzmu. Związki architektury z zabytkami antycznymi. Harmonia i spokój jako główne cechy malarstwa oraz rzeźby klasycystycznej.

 

 1.  

O romantycznym widzeniu świata. Najważniejsze cechy malarstwa romantyzmu. Ekspresja w dziełach. Środki wyrazu artystycznego potęgujące tajemniczy, podniosły nastrój.

 

 1.  

Realizm jako sposób obrazowania oraz kierunek w sztuce. Polskie malarstwo XIX wieku. Anegdoty o malarzach polskich.

 

 1.  

Test sprawdzający wiadomości po I semestrze nauki

 

 1.  

Omówienie testu po I semestrze nauki.

Powtórzenie wiadomości o artystach wymienionych w Poczcie Wielkich Artystów (Fidiasz, Wit Stwosz, Michał Anioł, Leonardo da Vinci, Rafael, Caravaggio, Peter Paul Rubens, Rembrandt, Diego Velázquez, Jacques Louis David, Francisco Goya, Eugène Delacroix, Piotr Michałowski, Gustave Courbet)

 1.  

O fotografii – między sztuką a dokumentacją.

Kadrowanie – interpretacja rzeczywistości.

Malarstwo impresjonistów i postimpresjonistów.

Wpływ okryć z zakresu optyki i fotografii na twórczość artystów, cechy kierunku.

Vincent van Gogh, Paul Cézanne, osobowości, które wpłynęły na sztukę XX wieku.

 

 1.  

Płynność linii, precyzja rysunku, delikatność barw. O secesji i twórczości polskich malarzy przełomu XIX i XX wieku.

 

 1.  

Malarstwo 1. połowy XX wieku. Widzenie świata artystów fowizmu, ekspresjonizmu, kubizmu, abstrakcjonizmu i surrealizmu. Nurty w malarstwie polskim.

 

 1.  

Rzeźba XIX wieku. Przeobrażenia w rzeźbie XX wieku. Znaczenie realizmu, deformacji i syntezy formy w rzeźbie.

 

 1.  

Przyczyny i formy przemian w architekturze na przykładzie sześciu najsławniejszych budowli stulecia 1850-1950. Architektura współczesna. Wpływ nowych materiałów na kształt budowli. Nowe funkcje budowli.

 

 1.  

Medialny charakter współczesnych wydarzeń artystycznych. O łamaniu kanonów estetycznych i twórczym myśleniu. Joseph Beuys.

 

 1.  

Wycieczka. Oglądanie wybranej wystawy lub ekspozycji muzealnej

 

Ćwiczenie:  „Wrażenia z wystawy. Najciekawsze dzieło” (recenzja lub wymyślony wywiad z artystą)

 

 1.  

Malarstwo po II wojnie światowej (przegląd kierunków).

 

 1.  

Sztuka polska po II wojnie światowej.

 

 1.  

Gdy zacierają się granice i otwierają nowe obszary sztuki.  Pop-art, happening, konceptualizm.

 

 1.  

O asamblażach, performance, environment, instalacjach.

 

 1.  

Land art, wideo-art i sztuka publiczna.

 

 1.  

Odtwarzanie i przetwarzanie rzeczywistości czy tworzenie innych światów w kadrach fotograficznych, filmowych i scenach teatralnych.

 

 1.  

Test sprawdzający wiadomości po II semestrze nauki

 1.  

Omówienie testu.

Poczet wielkich artystów część II – powtórzenie wiadomości o wybranych wybitnych twórcach sztuki nowoczesnej i współczesnej (Vincent van Gogh, Paul Cézanne, Stanisław Wyspiański, Pablo Picasso, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Jackson Pollock, Francis Bacon, Henry Moore, Tadeusz Kantor, Magdalena Abakanowicz, Joseph Beuys). Analiza dzieł

 

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Chmielnie
  Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Chmielnie, ul. B. Grzędzickiego 28
 • 586842223

Galeria zdjęć