Nawigacja

Joanna Ławicka

Rozkład materiału WDŻ - gimnazjum

PLAN  REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

                        Klasa  I  Gimnazjum

 

Lp

Temat

Cele i treści zajęć

Uwagi

1

Wychowanie do  życia w rodzinie w nauczaniu szkolnym

 • Czas adolescencji – okresem burzliwych przemian i procesów zachodzących w organizmie młodego człowieka.
 • Celowość tych przemian w perspektywie człowieka dojrzałego, który w życiu dorosłym decyduje się najczęściej na założenie rodziny.
 • Potrzeba przygotowania się do podjęcia ważnych życiowych ról: męża, żony, ojca, matki. Udział rodziny i szkoły w tym przygotowaniu.
 • Oczekiwania uczniów związane z zajęciami WdŻwR.
 • Pytania i wątpliwości oraz potrzeby uczniów; możliwości pomocy w szkole i poza nią.
 • Tematyka zajęć zaplanowana w klasie I, liczba godzin, sposoby realizacji zajęć oraz gratyfikacji za aktywność i pracę na zajęciach WdŻwR.
 • Podręcznik, ćwiczenia i inne pomoce dydaktyczne – ich przydatność w pracy na lekcjach.

 

2

O sprawną komunikację w rodzinie

 • Dom rodzinny szkołą właściwej komunikacji:

a) odpowiedzialność za słowa

b) rola gestów i tonu wypowiedzi

c) rola czasu poświęconego na rozmowę

 • Zasady dobrej komunikacji w rodzinie
 • Miłość rodziców, troska o dzieci i życiowe doświadczenie dorosłych – wartości, które warto wziąć pod uwagę

 

3

Moje potrzeby i uczucia

 • Potrzeby człowieka: elementarne, wyższe i najwyższe (piramid potrzeb wg. Maslowa)
 • Rozróżnienie  rodzajów uczuć swoich i innych ludzi
 • Obawy i lęki, które utrudniają działanie i burzą poczucie bezpieczeństwa
 • możliwość pomocy: poradnictwo młodzieżowe, telefony zaufania

Prezentacja powerpoint

4

Więzi rodzinne i konflikty międzypokoleniowe

 • Tempo życia i rozwoju cywilizacyjnego pogłębia różnice międzypokoleniowe
 • Potrzeba uczenia się rozwiązywania konfliktów.
 • Pozytywne (wzmacniające więzi) i negatywne (osłabiające więzi) sposoby rozwiązywania konfliktów.
 • Propozycja „sześciu kroków” T. Gordona – modelowe rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.
 • Wzmacnianie więzi rodzinnej przez rozwijanie uczucia bezpieczeństwa akceptację, zaufanie, budowanie świata wartości, właściwą komunikację i odpowiedzialne decyzje.

film

5

Rodzina niepełna. Poradnictwo młodzieżowe i rodzinne.

 • Powody powstawania rodzin niepełnych.
 • Problem emigracji zarobkowej i eurosierodztwa.
 • Sytuacja dzieci, które nie mają wpływu na decyzje rodziców.
 • Budowanie „czynników ochronnych”, gdy rodzina jest niepełna.
 • Możliwości pomocy w sytuacjach trudnych i informacje o sposobach dotarcia do odpowiednich placówek i specjalistów.

 

6

Kryteria dojrzałości człowieka

 

 

 • Złożoność człowieka: zmysły, uczucia, intelekt (rozum), wola duchowość.
 • Kryteria dojrzałości biologicznej, psychicznej, intelektualnej, moralnej, duchowej, społecznej i prawnej.
 • Samowychowanie jako niezbędny element osiągania dojrzałości w powyższych płaszczyznach.

 

7

Przejawy dojrzewania biologicznego dziewcząt

(lekcja dla dziewcząt)

 • Hormonalna regulacja procesów rozrodczych.
 • Charakterystyczne zmiany zachodzące w organizmie dziewczyny w okresie pokwitania.
 • Krótka prezentacja zmian zachodzących w organizmie dojrzewającego chłopca.

film

8

Przejawy dojrzewania biologicznego chłopców

(lekcja dla chłopców)

 • Hormonalna regulacja procesów rozrodczych.
 • Charakterystyczne zmiany zachodzące w organizmie chłopca w okresie adolescencji, ich funkcje w perspektywie ojcostwa.
 • Krótka prezentacja zmian zachodzących w organizmie dojrzewającej dziewczyny i ich celowość.

 

film

9

Problemy okresu dojrzewania (lekcja dla dziewcząt)

 • Typowe problemy dziewcząt w okresie adolescencji.
 • Poszukiwanie możliwych rozwiązań i dróg wyjścia z trudnych sytuacji.
 • Poradnie, telefony zaufania, stowarzyszenia, organizacje, w których nastolatka może otrzymać poradę i pomoc.

film

10

Problemy okresu dojrzewania (lekcja dla chłopców)

 • Typowe problemy chłopców w okresie adolescencji.
 • Poszukiwanie możliwych rozwiązań i dróg wyjścia z trudnych sytuacji.
 • Szukanie pomocy: telefony zaufania, poradnie dla młodzieży, stowarzyszenia i organizacje.

film

11

Rozwój psychoseksualny człowieka

(lekcja dla dziewcząt)

 • Biologiczna determinacja płci i klasyfikacja na płeć: chromosomalną, hormonalną, genitalną, somatyczną, psychiczną i społeczną.
 • Funkcje płciowości: podmiotowa, więziotwórcza, znaczeniowa i prokreacyjna.
 • Rozwój psychoseksualny dziewcząt i chłopców.
 • Ojciec i matka jako wzór męskości i kobiecości dla swoich dzieci.
 • Wpływ środowiska rodzinnego na umiejętność komunikowania uczuć.
 • Znaczenie wychowania seksualnego w rodzinie.

 

12

Rozwój psychoseksualny człowieka

(lekcja dla chłopców)

 • Biologiczna determinacja płci i klasyfikacja na płeć: chromosomalną, hormonalną, genitalną, somatyczną, psychiczną i społeczną.
 • Funkcje płciowości: podmiotowa, więziotwórcza, znaczeniowa i prokreacyjna.
 • Rozwój psychoseksualny dziewcząt i chłopców.
 • Ojciec i matka jako wzór męskości i kobiecości dla swoich dzieci.
 • Wpływ środowiska rodzinnego na umiejętność komunikowania uczuć.
 • Znaczenie wychowania seksualnego w rodzinie.

 

13

Pierwsza miłość

 • Próba zdefiniowania miłości, jej istoty i odmian.
 • Zakochanie a miłość.
 • Od przyjaźni do miłości.
 • Różnice w przeżyciu miłości między chłopcem, a dziewczyną.
 • Miłość platoniczna.

 

14

Presja seksualna

(lekcja dla dziewcząt)

 • Funkcjonowanie mózgu w odniesieniu do procesów związanych z płciowością człowieka; rola kory mózgowej i środków podkorowych.
 • Płciowość człowieka i jej przejawy
 • Trudności przeżywane w związku z dojrzewaniem płciowym.
 • Sytuacje, w których może dojść do wymuszenia współżycia seksualnego.
 • Mylące sygnały, które dziewczęta świadomie lub podświadomie wysyłają do chłopców, a które oni odbierają jako zachętę do współżycia seksualnego.
 • Moda na dyskotekowy seks i zachowania nałogowe.
 • Sposoby wywierania przez chłopca presji seksualnej; jak dziewczyna powinna się temu przeciwstawiać i obalać mity.

film

15

„Nie” dla presji seksualnej

(lekcja dla chłopców)

 • Funkcjonowanie mózgu w odniesieniu do procesów związanych z płciowością człowieka; rola kory mózgowej i środków podkorowych.
 • Płciowość człowieka i jej przejawy
 • Trudności przeżywane w związku z dojrzewaniem płciowym.
 • Sytuacje, w których zdarzają się wymuszenia współżycia seksualnego.
 • Mylące sygnały od dziewcząt, które chłopcy błędnie odbierają jako zachętę do współżycia seksualnego.
 • Moda na dyskotekowy seks i zachowania nałogowe.
 • Świadoma praca nad sobą i właściwe odniesienie do dziewcząt wyrazem szacunku i odpowiedzialności chłopca w sferze płciowości.

film

16

Przedwczesna inicjacja seksualna

(lekcja dla dziewcząt)

 • Lekkomyślnie  podjęte decyzje o współżyciu seksualnym
 • Małżeństwo jako najwłaściwsze miejsce na inicjację seksualną
 • Zasady związane z popędem seksualnym
 • Zagrożenia, które niesie młodemu człowiekowi przedwczesna inicjacja seksulana

film

17

Przedwczesna inicjacja seksualna

(lekcja dla chłopców)

 • Lekkomyślnie  podjęte decyzje o współżyciu seksualnym
 • Małżeństwo jako najwłaściwsze miejsce na inicjację seksualną
 • Zasady związane z popędem seksualnym
 • Zagrożenia, które niesie młodemu człowiekowi przedwczesna inicjacja seksualna
 • Wyciszanie bodźców, które powodują podniecenie seksualne
 • Dojrzałość i gotowość do podjęcia współżycia seksualnego

film

18

O kulturze wolnego czasu; Internet, prasa młodzieżowa, TV, reklama

 • Odpoczynek bierny i czynny
 • media w naszym życiu
 • Krytycyzm w odbiorze treści proponowanych przez media
 • Problem  uzależnień od gier komputerowych
 • Symptomy uzależnienia i szukania dróg wyjścia
 • wpływ reklamy oraz lansowanej mody na wybory i decyzje człowieka
 • Zdrowy styl życia – jak go uskuteczniać

 

19

Koleżeństwo, Ale jakie? Asertywność, uzależnienia

 • Dojrzewanie osobowości nastolatka przez dobrze przeżywane koleżeństwo
 • więzi koleżeńskie szkołą życia i przygotowaniem do przeżywania przyjaźni i miłości
 • prawidłowe relacje w koleżeństwie a „złe znajomości”
 • odpowiedzialność za wybór kolegów i koleżanek
 • umiejętność odmawiania
 • zdrowie człowieka a używki

 

 

 

 

PLAN  REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

·                   Klasa  II  Gimnazjum

 

Lp

TEMAT

CELE I TREŚCI ZAJĘĆ

 

UWAGI

1.

WdŻwR w klasie II . O potrzebie godności i szacunku człowieka

 • Cele zajęć i  tematy zaplanowane w kl. II
 • Godność – istotą człowieczeństwa
 • Skutki nieposzanowania godności
 • Jak szanować siebie?

 

2.

Przyjaźń – szkołą miłości

 • Poziomy komunikowania się między ludźmi
 • Rozwój przyjaźni
 • istota przyjaźni
 • Warunki trwałej przyjaźni
 • Znaczenie budowania kolejnych więzi.

 

 

3

Miłość. Etapy jej rozwoju

 • Definicja miłości i jej istoty
 • Bogactwo miłości
 • Przejawy miłości
 • Miłość i egoizm
 • Etapy miłości

film

4

Spotkania i rozstania

 • Etapy rozwoju miłości
 • Randki
 • Nieudane randki jako szkoła życia
 • Dojrzałość warunkiem udanych randek

film

5

Seksualność człowieka. Homoseksualizm

 

 

z podziałem na grupy

 • Poziomy seksualności człowieka
 • Integracja seksualna
 • Popęd seksualny człowieka
 • Homoseksualizm
 • Przyczyny homoseksualizmu
 • Zaburzenia rozwoju psychoseksualnego

 

film

6

Ona i on – tacy sami, a zupełnie różni?

 • Płeć jako sposób wyrażania siebie
 • Celowość zróżnicowania  płciowego
 • specyficzne cechy kobiety i mężczyzny
 • Stereotypy w poglądach na płeć a nowoczesne spojrzenie
 • Wzajemna akceptacja i komplementarność kobiety i mężczyzny

 

film

7

Miłość i szacunek; kolejność więzi.

 

Z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców

 • Randki jako okazja do budowania przyjaźni.
 • Umiejętność aktywnego słuchania
 • Miłość aby się rozwinąć potrzebuje czasu
 • Seks nie jest dowodem ani sprawdzianem miłości.
 • Miłość i szacunek idą w parze.

film

8

Czy warto czekać?

 

 

 

Z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców

 • Znaczenie aktu seksualnego
 • Kontrowersje wokół „pierwszego razu”
 • „Obiegowe” argumenty za przedwczesną inicjacją seksualną
 • Argumenty za inicjacją seksualną w małżeństwie

 

 

9

Uwaga! AIDS

 • Choroba AIDS jako upośledzenie odporności
 • Rys historyczny rozwoju AIDS
 • Przebieg choroby
 • Drogi przenoszenia zakażenia
 • Profilaktyka
 • Szacunek do chorych i żyjących z HIV

 

 

10

Choroby przenoszone drogą płciową

 

 • Rodzaje chorób przenoszonych drogą płciową
 • Prawdy i mity dotyczące seksualności człowieka
 • Skuteczna profilaktyka

 

 

11

Płodność kobiety i mężczyzny- co warto wiedzieć?

 

Z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców

 

 • Odpowiedzialne rodzicielstwo
 • Anatomia i fizjologia układu rozrodczego kobiety i mężczyzny
 • Przemiany w organizmie kobiety i mężczyzny
 • Fazy cyklu owulacyjnego kobiety

film

12

Antykoncepcja i środki wczesnoporonne

 

Z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców

 

 • Definicja antykoncepcji
 • Podział środków
 • Skuteczność
 • Motywacja stosowania
 • Zdrowie kobiety a marketing środków

 

 

13

Planowanie rodziny- wybrać mądrze i odpowiedzialnie.

 • Cechy idealnej metody planowania rodziny
 • Podstawowe informacje  dot. metod rozpoznawania płodnością
 • Trzy metody rozpoznawania płodności
 • Odpowiedzialne rodzicielstwo
 • Wybór pomiędzy antykoncepcją a metodami naturalnego planowania rodziny-wyborem postawy życiowej

 

film

14

Rola autorytetu w życiu człowieka

 

 • Pojęcie autorytetu
 • Rola autorytetu w życiu człowieka
 • Autorytet a idol
 • Wartości , zachowania, postawy, cechy osobowości, które budują autorytetu

 

 

 

PLAN  REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

·                   Klasa  III  Gimnazjum

 

Lp

TEMAT

CELE I TREŚCI ZAJĘĆ

 

UWAGI

1.

WdŻwR w klasie III  Fazy rozwoju człowieka

 • Problemy i tematy zaplanowane do realizacji w klasie III
 • Rozwój człowieka jako prawidłowość zmian, jakich człowiek doświadcza na przestrzeni swojego życia
 • Fazy rozwoju człowieka
 • Charakterystyka zmian rozwojowych w poszczególnych etapach życia

film

2.

Miłość i jej rodzaje

 • Miłość a uczucie
 • Rodzaje miłości
 • Definicje miłości

film

3

Wartości związane z płciowością człowieka: budowanie więzi, małżeństwo, i rodzicielstwo

 • Przejawy więzi zwanej miłością
 • Miłość a egoizm
 • Narzeczeństwo – okresem świadomego poznania drugiej osoby i rozwijania więzi
 • Małżeństwo; znaczenie przysięgi i budowanie trwałej więzi małżeńskiej
 • Rodzicielstwo – dawaniem i braniem jednocześnie

 

4

Jak rozpoznać płodność i niepłodności cyklu kobiety (lekcja dla dziewcząt)

 • Metody rozpoznawania płodności i niepłodności w cyklu kobiety
 • Metody naturalnego planowania rodziny
 • Podstawy rozpoznawania płodności
 • Prowadzenie zapisów na karcie cyklu; sposób notowania

film

5

Jak rozpoznać płodność i niepłodności cyklu kobiety (lekcja dla chłopców)

 • Metody rozpoznawania płodności i niepłodności w cyklu kobiety
 • Metody naturalnego planowania rodziny
 • Podstawy rozpoznawania płodności
 • Odpowiedzialne rodzicielstwa jest sprawą nie tylko kobiety, ale w równym stopniu mężczyzny

 

film

6

Korzyści z obserwacji cyklu i aparaty w metodach naturalnego planowania rodziny

(lekcja dla dziewcząt)

 • Korzyści z obserwacji cyklu
 • Aparaty i testy służące rozpoznawaniu płodności i niepłodności kobiety
 • Funkcjonujące stereotypy w obiegowych opiniach, mediach nt. MNPR

film

7

Korzyści z obserwacji cyklu i aparaty w metodach naturalnego planowania rodziny (lekcja dla chłopców)

 

 • Korzyści z obserwacji cyklu
 • Aparaty i testy służące rozpoznawaniu płodności i niepłodności kobiety
 • Funkcjonujące stereotypy w obiegowych opiniach, mediach nt. MNPR
 • Szczególna odpowiedzialność mężczyzny za prokreację

film

8

Początek życia ludzkiego, czyli o jednym z cudów świata

 • Płodność mężczyzny i zdrowie w sferze płciowości
 • Płodność kobiety i jej zdolność do prokreacji
 • Niezbędne warunki do poczęcia dziecka
 • Początek życia – jeden z cudów natury
 • Rozwój życia człowieka w pierwszych tygodniach
 • Płeć dziecka; uwarunkowania
 • Szacunek dla każdego człowieka od momentu poczęcia: postawa ojca i matki

 

film

9

W oczekiwaniu na dziecko

 • Rozwój dziecka od 7 r. życia do narodzin
 • Pedagogika prenatalna czyli o kontakcie matki z dzieckiem
 • Odżywianie, sen i ćwiczenia fizyczne matki w czasie ciąży
 • Profilaktyka prekoncepcyjna; opieka lekarska; kwas foliowy
 • Ciąża a używki
 • Opieka ojca nad matką w ciąży i dzieckiem
 • Szkoła Rodzenia
 • Poród – od niego także wiele zależy
 • Rodzina razem czy osobno?

 

film

10

Być matką

(lekcja dla dziewcząt)

 • Naturalne karmienie
 • Znaczenie więzi matki z dzieckiem we wczesnym okresie życia
 • Macierzyństwo jako dar i zadania
 • Problem niepłodności małżeństw – syndrom współczesności
 • Jeśli nie in vitro, to … naprotechnologia

 

film

11

Być ojcem (lekcja dla chłopców)

 

 • Różne reakcje mężczyzny na wiadomość, że został ojcem
 • Problem odpowiedzialności za przekazanie życia
 • Rola i znaczenie ojca w rodzinie
 • Społeczna rola ojcostwa

film

12

Stali się rodzicami . Gdzie szukać pomocy?

 

 • Dziewczyna w ciąży – możliwe rozwiązania
 • Dlaczego „nie” oddaniu dziecka do domu dziecka?
 • Rola ojca dziecka, rodziny i przyjaciół w trudnej sytuacji dziewczyny
 • Domy samotnej matki – sieć domów na terenie całej Polski

film

13

Aborcja

 • Definicja i terminologia
 • Ryzyko powikłań i konsekwencje psychiczne
 • Aborcja a przemoc
 • Dlaczego kobiety cierpią po dokonanej aborcji

film

14

Życie jako fundamentalna wartość

 

 • Najważniejsze uregulowania prawne chroniące życie człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci
 • Różne oblicza współczesności
 • Przykłady heroicznych postaw „za życiem”
 • Niepełnosprawni w rodzinie i społeczności
 • Właściwe wybory – nie zawsze łatwe

 

15

Pornografia a kobieta (lekcja dla dziewcząt)

 • Definicja pornografii
 • Pornografia uprzedmiotowieniem ciała kobiety
 • Seksbiznes a prawa kobiety
 • Szkodliwość pornografii dla młodzieży
 • Pornografia źródłem błędnych wyobrażeń o zachowaniach seksualnych
 • Pornografia – utrwaleniem dezintegracji seksualnej
 • Polskie prawo wobec pornografii
 • Budowanie szacunku do własnego ciała i ciała drugiego człowieka

film

16

Pornografia (lekcja dla chłopców)

 • Definicja pornografii
 • Zwulgaryzowanie sfery seksualnej – uprzedmiotowieniem człowieka
 • Szkodliwość pornografii dla młodzieży
 • Pornografia źródłem błędnych wyobrażeń o zachowaniach seksualnych
 • Cztery kroki wchodzenia w pornografię
 • Polskie prawo wobec pornografii
 • Przeciwdziałanie pornografii i budowanie postawy szacunku wobec ciała człowieka

film

17

Prostytucja nieletnich (lekcja dla dziewcząt)

 • Czym jest prostytucja
 • Przyczyny prostytucji nieletnich
 • Prostytucja jako styl życia
 • Alkohol, narkotyki i seks
 • Swoboda seksualna a godność człowieka
 • Skutki młodzieżowej prostytucji
 • Prostytucja nieletnich a Kodeks Karny

 

18

Prostytucja nieletnich (lekcja dla chłopców)

 • Czym jest prostytucja
 • Przyczyny prostytucji nieletnich
 • Prostytucja jako styl życia
 • Alkohol, narkotyki i seks
 • Swoboda seksualna a godność człowieka
 • Skutki młodzieżowej prostytucji
 • Prostytucja nieletnich a Kodeks Karny

 

19

A jednak rodzina. Podsumowanie zajęć w gimnazjum

 • Podsumowanie zajęć prorodzinnych realizowanych w gimnazjum
 • Obecne i przyszłe pełnienie ról w rodzinie
 • Znaczenie rodziny dla rozwoju człowieka w różnych etapach życia
 • Godność podejmowania działań budowania więzi i zdrowych relacji obecnej i przyszłej rodzinie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Chmielnie
  Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Chmielnie, ul. B. Grzędzickiego 28
 • 586842223

Galeria zdjęć